Diƫtistenpraktijk Dieet Gezond
 

Diëtetiek in de basisverzekering

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering gelden de volgende punten:

  • Dieetvergoeding is in 2019 voor 3 uur in de basisverzekering opgenomen. De eerste 3 uur per kalenderjaar wordt dus voor iedereen vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij is wel uw eigen risico van toepassing.
  • Binnen deze 3 uur valt ook het uitwerken van een individueel dieetvoorschrift.
  • Telefonische consulten zijn mogelijk binnen de vergoeding van de zorgverzekeer (m.u.v. zorgverzekeraar Caresq). 
  • U hoeft geen eigen risico te betalen als de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD, verhoogd cholesterol of een hoge bloeddruk. Neem contact op met uw huisarts en/of praktijkondersteuner wanneer u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt of wanneer u hier vragen over heeft.
  • Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Daarnaast kan het zijn dat u naast de basisverzekering ook nog aanvullend verzekerd bent voor dieetadvisering. Kijk hiervoor even in uw polisvoorwaarden.

infographic_dietist_en_vergoeding  

Is een verwijsbrief nodig?!

Sinds enkele jaren is de diëtist ook direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat u ook een afspraak kunt maken zonder verwijzing van de (huis)arts. Bijna alle verzekeraars vergoeden de diëtist ook zonder verwijzing, maar er zijn ook verzekeraars die een verwijsbrief verwachten. Voor een verwijsbrief kunt u langs de (huis)arts gaan, maar de verwijsbrief kan vaak ook klaar worden gelegd wanneer u dit telefonisch aanvraagt. Hieronder een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars, 

red_de_dietist_tabel_zorgverzekeraars_2019_the_online_scientist_update_23_11_2018_web_1

Let op! De volgende zorgverzekeraars eisen dus een verwijsbrief: CZ, Delta Loyd, De Friesland en OHRA.

 

Tarieven 

Hieronder vindt u de tarieven die gelden wanneer uw op eigen initiatief naar de diëtistenpraktijk komt of wanneer u geen behandeluren meer vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.

Soort consult Duur Tarief
Intake inclusief uitgewerkt voedingsadvies 75-90 minuten (45-60 min. direct, 15-30 min. indirecte tijd) 75,00-90,00
Vervolgconsult lang 30 minuten  30,00
Vervolgconsult kort per 15 minuten 15,00
Toeslag huisbezoeken   20,00

* Als u de vergoeding wel wilt laten verlopen, kunt u de tarieven van uw zorgverzekeraar vinden in uw zorgpolis.

* Indirecte tijd is de tijd die plaats vindt voor of na het consult. Dit is de tijd voor de administratie,  het opstellen van het voedingsadvies en het schrijven van rapportages naar de verwijzer.

 

Afmelden

Wanneer u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij het afgesproken consult, dient u dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het consult telefonisch of per e-mail door te geven. Doet u dit niet, dan wordt het consult toch in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, dus u ontvangt dan zelf een factuur van de gemaakte afspraak.