Diƫtistenpraktijk Dieet Gezond
Vergoedingen 2017

Ook in 2018 wordt dieetadvisering weer voor 3 uur per jaar (180 minuten) vergoed vanuit de basisverzekering. Voor dieetadvisering wordt eerst het wettelijk verplichte eigen risico aangesproken. Het eigen risico van dit jaar bedraagt €385,- per jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie, waardoor het eigen risico voor deze doelgroep niet van toepassing is. 

 

Wanneer je aanvullend verzekerd bent, is het mogelijk dat je meer behandeluren per jaar vergoed krijgt. Op onderstaande link vind je een overzicht van aanvullende verzekeringen die dieetadvisering vergoeden in 2017. Om in aanmerking te komen voor de aanvullende verzekering, dien je eerst de 3 behandeluren vanuit de basisverzekering te hebben gebruikt. 

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Ketenzorg

Wanneer je door de praktijkondersteuner of huisarts wordt doorverwezen in verband met Diabetes Mellitus, COPD of hart- en vaatziekten (CVRM) word je opgenomen in de ketenzorg. De Ketenzorg is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgverleners, zodat behandelingen op elkaar afgestemd kunnen worden. Diëtistenpraktijk Dieet Gezond is aangesloten bij ketenzorg PoZoB. De dieetbegeleiding hiervan wordt zonder aanspraak op het eigen risico volledig vergoed. Voor meer informatie over de ketenzorg, kunt u contact opnemen met uw praktijkondersteuner of huisarts.

 Zorgverzekeraar

Diëtistenpraktijk Dieet Gezond heeft ook in 2018 weer contracten met alle zorgverzekeraars. Wilt u weten of de praktijk met uw verzekeraar een contract heeft afgesloten en/of wilt u meer weten over de vergoedingen neem dan gerust even contact op.